Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.

Nasze przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. W pracy edukacyjno-wychowawczej uwzględniamy różne programy i rozwiązania metodyczne:

  • program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,
  • edukacja matematyczna,
  • pedagogika zabawy.

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z nauczycielami. Dzięki pomocy lektorów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, profesjonalnym pomocom dydaktycznym oraz wyjątkowym programom nauczania. Przedszkolaki przenoszą się w świat języka angielskiego. Naszym głównym celem jest nie tylko przygotowanie dzieci do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim, ale także zapoznanie ich z kulturą krajów anglosaskich. Chcemy, aby nasze przedszkole stało się dla maluchów miejscem, w którym można swobodnie łączyć naukę i zabawę.

ZAJĘCIA

Pragniemy, aby Państwa pociechy jak najlepiej wykorzystały czas spędzony w naszym przedszkolu. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy plan dnia, w którym uwzględniliśmy szereg zajęć i zabaw, służących rozwojowi naszych małych podopiecznych.

W programie m.in. zajęcia grupowe i indywidualne, ruchowe i edukacyjne, rozwijające zdolności artystyczne i językowe.

Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju każdego dziecka, wspomagamy w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność, a wszystko to w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu praw najmłodszych.

O NAS

Nasza kadra to młode, odpowiednio wykształcone, kreatywne i życzliwe nauczycielki, które zapewniają dzieciom poczucie akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania.

Znają potrzeby i zainteresowania dzieci, konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności pedagogiczne uczestnicząc w różnych formach doskonalenia (szkolenia, kursy, warsztaty). Zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennej pracy z dziećmi stosując nowe, ciekawe rozwiązania metodyczne ułatwiające dzieciom przyswajanie wiedzy i zdobywanie umiejętności oraz uatrakcyjniające zajęcia.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.

Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych.

Nasze atuty:

  • Lokalizacja Przedszkola: Gocław, Przyczółek Grochowski (Praga Południe / Saska Kępa).
  • Okolice miejscowości Wawer i Anin.
  • Bardzo bliskie okolice Saskiej Kępy – szczególnie „Osiedle Saska”.
  • Godziny pracy dostosowane do rozkładu dnia rodziców aktywnych zawodowo.
  • Bezpieczny, dobrze wyposażony plac zabaw usytuowany na tarasie.
  • Ciekawa i bogata oferta zajęć.

SKARBUSIE to niepubliczna placówka oświatowa dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod nr 239 PN. Nasze przedszkole to placówka otwarta na potrzeby Dzieci i Rodziców.